Promocje
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal (1)
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal (1)
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
Chusta ludowa, apaszka góralska regionalna, szal
30,00 zł 25,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
 
Kapcie za 1 zł

Regulamin oferty promocyjnej „Kapcie za 1 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Kapcie za 1 zł”, realizowanej w punkcie Świat Kapci SK01 w Zakopanem przy ulicy Bronisława Czecha

Definicje:

Oferent – Świat Kapci z siedzibą w Białym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II 353A, 34-425 Biały Dunajec, NIP 7361226634

Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów sklepu dostępnych w sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej,

Produkty promocyjne – wszystkie produkty sklepu, objęte Ofertą Promocyjną, dostępne w sklepie Świat Kapci w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej,

Sklep – Punkt Świat Kapci SK01 przy ulicy Bronisława Czecha w Zakopanem

Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

 1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2022 roku od godziny 9:00 do 6 sierpnia 2022 roku do godziny 17:00.
 2. Przyjmujący ofertę musi polubi stronę Świat Kapci dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/swiatkapci oraz okazać ją sprzedającemu w Punkcie Świat Kapci SK01
 3. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do Produktów promocyjnych z dodatkowym rabatem. Przy zakupach za minimum 150 zł, Przyjmujący ofertę uprawiony jest do zakupu jednej pary kapci damskich, standardowych bez ocieplenia w cenie 1 zł. (Zakup bez produktu promocyjnego musi wynosić minimum 150 zł)
 4. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Oferenta.
 5. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.
 6. Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć jeden produkt w ramach jednego paragonu fiskalnego.

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

 1. Zwroty nie są przyjmowane.
 2. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4. Zasady reklamacji.

 1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@swiatkapci.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
 2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl